וואלה שופס מאפשרת ללקוחותיה לפנות ללא תשלום פסולת אלקטרונית (שאינה מזיקה/שהחוק חל עליה), הדומה למוצרים שהזמינו באתר, בכמה דרכים, כמתחייב בחוק.

פינוי פסולת אלקטרונית - אופן הטיפול ופינוי פסולת אלקטרונית:

מסירת הפסולת האלקטרונית, הדומה למוצר שרכשתם באתר, תתבצע באופן הבא:
 

1. מוצרים גדולים -

בעת סימון הלקוח במקום המתאים לכך בטופס ההזמנה כי מבוקש איסוף של מוצר ישן יבוצע הפינוי בהתאם לנוהל הבא:
על פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע״ב-2012, במעמד הספקת המוצר שרכשת,
הנך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן, מאותו סוג והמיועד לשימוש דומה, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש שסופק לך.
לדוגמה: אם רכשת מקרר מתוצרת יצרן א', אתה רשאי למסור במועד האספקה מקרר דומה בגודלו מתוצרת יצרן ב'.
החברה תפנה מביתך את המוצר הישן ללא תשלום או תמורה אחרת, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר,
בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:
א. עליך לדאוג שהמוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר.
ב. פינוי המוצר יהיה מבית הלקוח ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד.
ג. המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי.

שים לב!
מובהר כי המוביל לא ימתין להכנת המוצר לפינוי וכי באחריותך, הלקוח, לוודא כי המוצר פנוי ומוכן לפינוי במעמד הספקת המוצר שרכשת.
הובלה חריגה: הובלה הכוללת את פירוק המוצר, כולו או חלקו, כגון דלתות מקרר ו/או במקרה בו נדרשת התערבות של מנוף ו/או אמצעים אחרים לצורך הוצאת המוצר מדירת הלקוח.
 

2. מוצרים קטנים -

ניתן לפנות באחת מהדרכים הבאות:
א. במידה והמוצר החדש נאסף מנקודת איסוף (Boxit, Shop&Collect, תיבת דואר):
1.פינוי לפח המיועד לפסולת אלקטרונית אשר בישוב שלך.
2.פינוי לפח המיועד לפסולת אלקטרונית.

לנוחותך מצורף קישור לרשימת נקודות איסוף פסולת אלקטרונית, כפי שמופיעה באתר תאגיד מחזור אלקטרוניקה לישראל (מ.א.י) המונה נקודות איסוף רבות בפריסה ארצית, בה תוכל/י לאתר את נקודת איסוף הפסולת האלקטרונית הקרובה ביותר למקום מגוריך. לאיתור לחצו כאן >>

יובהר, כי לא בכל מקום בו קיימת תיבת "boxit" לאיסוף מוצר חדש ניתן להחזיר מוצר ישן, וכי יש לעיין ברשימת נקודות הפינוי באתר תאגיד המחזור מ.א.י

בכדי לוודא מהי נקודת איסוף הפסולת האלקטרונית הקרובה ביותר למקום האיסוף.
ב. במידה והמוצר החדש התקבל על ידי שליח – ייאסף המוצר הישן במעמד אספקת המוצר החדש (בכפוף לסימון במקום המתאים לכך בטופס ההזמנה כי מבוקש איסוף של מוצר ישן).