שים לב! סל הקניות שלך עודכן.
אחד או יותר מהמוצרים שהוספת לסל הקניות בעבר, אזל מהמלאי.

שים לב!
אחד הפריטים בהזמנה זו אזל מהמלאי.

תודה שנרשמת לדיוור היומי של וואלה!שופס
כתובת אימייל שגויה

מדיניות החזרות וביטולים

א. כל הרוכש מוצר באתר https://www.wallashops.co.il ("וואלה!שופס") 
רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). 

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל 
   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. 
2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל 
   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם,
   כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו,
   ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, 
   שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לוואלה!שופס בלבד, באמצעות פקס מספר 153-507602603 
ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של וואלה!שופס מכרטיס הלקוח שלך באתר. 
להזדהות ומשלוח הודעת ביטול לחץ כאן.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר
או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה 
 ("אי התאמה"), תחזיר וואלה!שופס, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, 
את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, 
תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. 
אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי וואלה!שופס ("הספק") 
במקום שבו נמסר הנכס. 

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם .
היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של וואלה!שופס תשלמו דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול.

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, 
הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, 
תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.
 בנוסף, במקרה שהותקן בביתך על ידי וואלה!שופס או הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה,
 תהיה וואלה!שופס רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, 
בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.  

ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, 
לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם 
ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח 
המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של וואלה!שופס לתבוע את נזקיה בשל כך. 

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק 
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק 
הגנת הצרכן, כדלקמן:
1. טובין פסידים;
2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה
   חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
3. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.