פינוי פסולת אלקטרונית >> פינוי פסולת אלקטרונית כבדה

על פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ה-2102, במעמד הספקת המוצר שרכשת, הנך רשאי למסור לפינוי מוצר ישן, מאותו סוג והמיועד לשימוש דומה, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש שסופק לך. 

לדוגמה: אם רכשת מקרר מתוצרת יצרן א , אתה רשאי למסור במועד האספקה מקרר דומה בגודלו מתוצרת יצרן ב . 

החברה תפנה מביתך את המוצר הישן ללא תשלום או תמורה אחרת, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:
   1. עליך לדאוג שהמוצר אותו אתה מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר. 
   2. פינוי המוצר יהיה מבית הלקוח ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד. 
   3. המוצר אינו מזיק, כלומר אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי. 

שים לב! - מובהר כי המוביל לא ימתין להכנת המוצר לפינוי וכי באחריותך, הלקוח, לוודא כי המוצר פנוי ומוכן לפינוי במעמד הספקת המוצר שרכשת. 
הובלה חריגה: הובלה הכוללת את פירוק המוצר, כולו או חלקו, כגון דלתות מקרר ו/או במקרה בו נדרשת התערבות של מנוף ו/או אמצעים אחרים לצורך הוצאת המוצר מדירת הלקוח.