שירות ומכירה 6802*
וואלה! פרינט וואלה! אילת
   לכל התוצאות
   חיפושים אחרונים
   • smart TV SAMSUNG
   • smart TV SAMSUNG
   • smart TV SAMSUNG
   חיפושים מומלצים
   • smart TV SAMSUNG
   • smart TV SAMSUNG
   • smart TV SAMSUNG

   אפריל 2024

    

   תקנון הטבת פסח 2024 ( להלן: "תקנון ההטבה")

    

   מהות ההטבה: לקוחות הרוכשים באתר בוואלה!שופס (להלן: "האתר") בין התאריכים: 09.04.24 בשעה 14:00 ועד ל-21.04.24 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת ההטבה") מוצר / סל מוצרים מבין המוצרים המסומנים בתו ההטבה (ללא כפל מבצעים ו/או הנחות),  בהזמנה אחת (להלן: "ההזמנה ") יהיו זכאים לקבלת שובר דיגיטלי לחנויות רשת food appeal, בהתאם לתנאים המפורטים להלן (להלן: "השובר") בשווי משתנה של עד 1,000 ₪ לכל היותר, בכפוף להוראות תקנון זה. סכום השובר ייקבע בהתאם לסכום הרכישה שיבצע הלקוח בהזמנה בגין המוצרים המזכים כאמור לעיל, כפי שיצוין בחשבונית ההזמנה, וכן בניכוי דמי משלוח ו/או התקנה (להלן: "ההטבה").

    

   ההטבה תקפה ברכישת מוצר בודד / סל מוצרים מבין מוצרים המסומנים בתו ההטבה, שיבוצעו בהזמנה בלבד. מובהר בזאת, כי ההטבה לא תינתן ביחס למוצר שנרכש במבצע ו/או בהנחה. 

   מובהר בזאת, כי ככל ויבוצעו מספר הזמנות ע"י אותו הלקוח במהלך תקופת ההטבה, כל הזמנה העומדת בקריטריונים המפורטים לעיל ולהלן תזכה את הלקוח בהטבה נפרדת, כך שכל הזמנה תילקח בחשבון בנפרד לטובת חישוב זכאותו להטבה בגינה. קרי, הלקוח לא יהא זכאי לשובר אחד בגין מספר הזמנות שביצע בתקופת ההטבה.  

   גובה השובר שיינתן במסגרת ההטבה ביחס לכל הזמנה, הינו כמפורט להלן:

    

   1.       ברכישה מעל 700 ₪ באתר ועד 1,499 ₪ (לא כולל דמי משלוח ו/או התקנה)-

                    מקבלים שובר בשווי 100 ₪ מתנה

    

   2.       ברכישה מעל 1,500 ₪ באתר ועד 2,999 ₪ (לא כולל דמי משלוח ו/או התקנה)-

   מקבלים שובר בשווי 200 ₪ מתנה

    

   3.       ברכישה מעל 3,000 ₪ באתר ועד 3,999 ₪ (לא כולל דמי משלוח ו/או התקנה)-

   מקבלים שובר בשווי 400 ₪ מתנה

    

   4.       ברכישה מעל 4,000 ₪ באתר (לא כולל דמי משלוח ו/או התקנה)-

   מקבלים שובר בשווי 1,000 ₪ מתנה

    

   מי זכאי לקבל את ההטבה?

   א.      לקוחות  שירכשו מוצר/ סל מוצרים מבין המוצרים המסומנים בתו ההטבה (ללא כפל מבצעים ו/או הנחות) בהזמנה אחת בסכום של 700 ₪ ומעלה באתר וואלה!שופס במהלך תקופת ההטבה (להלן: "לקוחות זכאים")

   ב.       מלאי מינימלי- ההטבה תינתן למינימום 500 לקוחות זכאים.

    

   קבלת השובר:
   ההטבה תינתן ללקוח הזכאי בלבד.

   לקוחות זכאים יקבלו את השובר באמצעות הודעת SMS עד כ-14 ימי עסקים ממועד סיום תקופת ההטבה, למס' הטלפון הנייד שימסרו במועד הרישום לאתר ו/או במועד ביצוע ההזמנה.
   באחריותו הבלעדית של הלקוח הזכאי לוודא כי מס' הטלפון שהזין במועד ההרשמה לאתר ו/או במועד ביצוע ההזמנה הינו תקין ומדויק לטובת קבלת ההטבה.

   הלקוח מאשר בזאת למפעילת האתר ו/או מי מטעמה לשלוח מסרון SMS למס' הטלפון הנייד שנמסר על ידו במועד הרישום לאתר ו/או במועד ביצוע ההזמנה, לצורך תפעול ההטבה ו/או קבלת השובר.  

   למען הסר ספק מוסכם, כי שליחת ההודעות כמפורט לעיל זה לא תיחשב כ-"דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) , תשמ'ב 1982 והלקוח מוותר בזאת כל על טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

    

   תקופת ההטבה:

   ההטבה בתוקף בין התאריכים: 09.04.24 בשעה 14:00 ועד ל-21.04.24 בשעה 23:59.

    

   תנאים למימוש השובר:

   ·        מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאית לשנות/ להפסיק / להגדיל/ להקטין את מס' השוברים ו/או את תנאי ההטבה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, בהתאם להוראות הדין.

   ·        השימוש בשובר לא כולל כפל מבצעים.

   ·        במקרה של ביטול עסקה בקשר למוצר/סל המוצרים שנכללו בהזמנה אשר זיכתה את הלקוח הזכאי בהטבה (ביטול חלקי ו/או מלא), הלקוח יחויב בשווי השובר (באופן חלקי ו/או מלא), בהתאם לזכאותו המעודכנת לפי תקנון זה.  

   ·        לבירור יתרת השובר לחץ כאן >> https://bit.ly/3Tzwt0M

   ·        במקרה של אובדן / גניבה השובר, השובר לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

   ·        ההטבה ו/או השובר אינם ניתנים להמרה למזומן/ שווה מזומן.

   ·        השובר אינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיס חיוב התשמ"ו 1986

   ·        השובר מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.   

   ·        תוקף השובר: 5 שנים.

   ·        השימוש בשובר הינו בהתאם לרשימת סניפי רשת חנויות food appeal בלבד, כפי שזו מתעדכנת מעת לעת, לרכישת מותגי food appeal בלבד, לא כולל מוצרי חשמל. לרשימת חנויות מעודכנת >> https://bit.ly/3vqYP5H  

   ·        מובהר בזאת, כי מפעילת האתר אינה היצרן ו/או היבואן של המוצרים ו/או השירותים שיירכשו באמצעות השוב, וכן אינה אחראים לטיבם, לשירות ו/או לאחריות לאחר מכירתם, לרבות לא לאספקתם/ אי אספקתם, תיקונם וכן לכל הזק שעלול להיגרם בגין השימוש בהם. האחריות בגין כל האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספק הרלבנטי.

    

   תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תינתן ההטבה ואת תנאי קבלת ההטבה.

   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר ההטבה, תגברנה הוראות תקנון זה.

   בנוסף לאמור, כל שימוש שייעשה על ידי הלקוח באתר ו/או כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר כפופים להוראות תקנון תנאי השימוש של אתר וואלה!שופס.

   הוראות תקנון זה חלות בנוסף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המצויים באתר ו/או באפליקציה עימה בוצעה ההזמנה, וכן בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית ו/או תקנון שיתפרסם באתר.

    

    

   ליצירת קשר